Hıfzı Tevfik Gönensay

Hıfzı Tevfik Gönensay (1892, Selanik - 13 Kasım 1949, İstanbul), Eğitimci ve edebiyat tarihçisi.

YaşamıDüzenle

Selanik'te doğdu. Selanik Fevziye Mektebinde, İstanbul Numune-i Terakkî ve Tefeyyüz mekteplerinde, Mercan ve İstanbul Leylî İdadisinde okudu. Mülkiye Mektebini bitirdi (1913). Kabataş, Vefa, İstanbul liselerinde edebiyat öğretmenliği, özel Feyz-i Âti Mektebinde müdürlük yaptı. İstanbul Erkek Lisesi öğretmeni iken öldü. Yazıları Servet-i Fünûn, Şehbâl, Türk Yurdu, Hürriyet-i Fikriye, Nedim, Şair, Donanma gibi dergilerde çıktı. Edebiyat tarihi üzerine çalışmaları vardır.

EserleriDüzenle

  • Türk Edebiyatı Numûneleri, Menşe'lerden Onuncu Hicret Asrına Kadar (1. cilt, Hamamîzâde İhsan ve Hasan Âli [Yücel] ile, 1926),
  • Hâmid- Son Yılları, Son Şiirleri (1943),
  • Başlangıçtan Tanzimat'a Kadar Türk Edebiyatı Tarihi (Nihad Sami Banarlı ile, 1944, kendisi 1949),
  • Tanzimat'tan Zamanımıza Kadar Türk Edebiyatı Tarihi (1944),
  • Oğuz Destanı ve İki Masal (1948).