Hüsün ve Şiir (veya Hüsn ü Şiir), Nisan - Ekim 1910'da ilk üç sayısı Manastır'da, son beş sayısı Selanik'te olmak üzere toplam 8 sayı yayınlanmış edebiyat ve bilim dergisi.

Hüsün ve Şiir
İlk sayıNisan - Ekim 1910
ÜlkeOsmanlı İmparatorluğu
DilTürkçe

5. sayıdan itibaren derginin başlığına "Musavver" (resimli) kelimesi eklenmiştir.

Derginin kurucuları ve sahipleri İsmail Suphi (daha sonra alacağı ve bugün daha çok tanındığı ismiyle Suphi Ethem) ve Hüseyin Hüsnü Beylerdir. İlk üç sayının sorumlu müdürü İsmail Hakkı Bey, son beş sayının sorumlu müdürü ise Abdullah Feyzi Bey'dir.

"Hüsün ve Şiir" daha çok, genç Rumelili aydınların yazdığı bir yayın organıdır. Derginin önemli yazarları arasında, (başyazar) Ali Canip Bey, İsmail Suphi (Suphi Ethem), Mustafa Nermi, Âkil Koyuncu, Kâzım Nami, Rasim Haşmet, Ömer Seyfettin Beyler vardır.

"Hüsün ve Şiir", yayınlandığı dönemde Rumeli'nin tek Türk edebiyat ve bilim dergisi olması açısından Türk basın tarihinde önemli bir yere sahiptir. Ayrıca, "Genç Kalemler" dergisinin öncülü olması açısından da dikkate değerdir. "Hüsün ve Şiir" 8 sayı çıktıktan sonra ismi "Genç Kalemler" olarak değiştirilmiş ve "Genç Kalemler"in ilk sayısı, "Hüsün ve Şiir"in devamı olarak "1-9" şeklinde numaralandırılarak yayımlanmıştır. Derginin ismiyle birlikte sahipliği ve sorumlu müdürü de değişmiştir. Bununla beraber, içerik itibarıyla "Genç Kalemler"in birinci cildinin "Hüsün ve Şiir"den belirgin bir farklılığı olduğu söylenemez. Başyazarı ve yazar kadrosunun önemli bir bölümü de aynı kalmıştır.

"Hüsün ve Şiir" daha ziyade bir edebiyat dergisi olarak tanınsa da çok daha kapsamlı bir içeriğe sahiptir. Telif ve tercüme edebî ürünler dışında; toplumbilim, Darwin'in Evrim Kuramı, yabancı edebiyatlar (Latin edebiyatı tarihi, Çin ve Batı edebiyatları), anarşizm, eğitim ve kadın, güncel siyaset ve müzik derginin ilgi gösterdiği ve görece kapsamlı şekilde ele aldığı konu başlıklarıdır. "Hüsün ve Şiir"in isminin değiştirilmesi de bu isim ile dergi içeriğinin uyumsuzluğundan kaynaklanmıştır.