Hükümlü veya mahkûm; yaptığı fiilden dolayı hukukî açından başkasının haklarına zarar verdiği gerekçesiyle toplumdan uzaklaştırılıp ıslah edilen, hüküm giymiş kişi. Hapishanede isteği dışında belli veya belirsiz bir süre kalması mecburileştirilmiştir. Kişi bu ceza süresi sonunda topluma salıverilir.

Mahkum fotoğrafı, John Boyle O'Reilly

Hükümlünün tutukludan farkı, hükümlünün suç işlediği ve ceza aldığı kesinleşmişken, tutuklunun yargılamasının devam ediyor olmasıdır.