Hükümetçe Ziraat Bankası'na Mubayaa Ettirilecek Buğday Hakkında Kanun


Hükümetçe Ziraat Bankası'na Mubayaa Ettirilecek Buğday Hakkında Kanun (kısaca Buğday Koruma Kanunu,[2] Buğday Kanunu olarak da bilinen), buğday fiyatlarını korumak, düzenlemek ve buğday üreticisini korumak amacıyla[3] Türkiye'nde 1932 yılında yürürlüğe giren yasa.

Hükümetçe Ziraat Bankası'na Mubayaa Ettirilecek Buğday Hakkında Kanun[1]
Ülke  Türkiye
Durumu kaldırıldı
Kanun numarası 2056
Kabul tarihi 3 Temmuz 1932
Yayımlandığı R. Gazete Tarih: 10 Temmuz 1932
Sayı: 2164
Yürürlüğe giriş tarihi 5 Ağustos 1932

Ziraat Bankası, buğdayı doğrudan üreticilerden belli bir taban fiyat ile satın almak, depo etmek, iç ve dış piyasalara satmakla görevlendirildi. Bu uygulama ile bankanın yılda 1 milyon TL zarar edeceği ve zararın Ziraat Bankası tarafından karşılanacağı kabul edildi.[4] Silo ve ambar yapımına başlandı.[5] Uygulama, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin 13 Temmuz 1938 tarihinde kuruluşuna kadar devam etti.[3] Alım politikası yıllık kararnamelerle hükûmet tarafından belirlendi. İlk kararnameyle birlikte programın yürütülmesinden sorumlu bir komite kuruldu. Komite, İktisat, Ziraat ve Maliye Vekaletlerinden ve Ziraat Bankası'ndan birer üye olmak üzere toplam dört temsilciden oluştu. İlk buğday alım fiyatı İcra Vekilleri Heyeti tarafından, 1932 yılı için 5.5 kuruş taban fiyat olarak tespit edildi.

Ayrıca bakınızDüzenle

KaynakçaDüzenle