Grundrisse

Grundrisse der Kritik der Politischen Ökonomie (Türkçe: Ekonomi Politiğin Eleştirisinin Taslağı), Alman filozof Karl Marx'ın 1858'de uzun el yazmalarını topladığı çalışmadır. Kısaca Grundrisse olarak bilinir. Bu eser 1939 yılına kadar basılmadan kalmıştır. Farklı farklı konuları işleyen çalışma altı başlıktan oluşur, bunlardan sadece bir tanesi son biçimi verilmiş haliyle Kapital'in tüm ilk cildini oluşturur.

Grundrisse Marx'ın merkezinde yer alan çalışmalardan biridir, hem ileride Kapital'de işleyeceği iktisadi konuları ele almış hem de önceki çalışmalarındaki konulara gönderme yapmıştır. Yer alan başlıca konular üretim, ticaret, yabancılaşma, emek, teknolojinin gelişmesi ve komünist devrimin ön koşulları olarak sıralanabilir.