Grimoire

Grimoire, bir kara büyü kitabıdır. Bir büyücü için gerekli tüm bilgilerin olduğu, ruh çağırmak ve büyü yapmak için gerekli olan her şeyi içeren bir kitap. Fakat Griomoirler ağır ve neredeyse anlaşılmaz kitaplardır, genellikle ölü lisanlarda yazılırlar ve çok gizli bilgiler içerirler. İşe yaraması için büyücünün, formülleri ezbere okuması ve devamındaki ayinleri doğru bir şekilde yapması gerekir. Bazı batıl inançlara göre Grimoirler kırmızı mürekkeple, el ile yazılmalı, siyah renge ya da insan derisine sarılmalıdır.

This design for an amulet comes from the Black Pullet grimoire.

EtimolojiDüzenle

En yaygın inanılan şekliyle grimoire kelimesinin kökeni Eski Fransızca'daki grammaire sözcüğünden gelmektedir.

TarihDüzenle

Antik dönemdeDüzenle

Bilinen en eski büyüsel yazıtlar arkeologlar tarafından antik Mezopotamya'da (modern Irak) Uruk şehrinde çivi yazılı kil tabletler olarak bulunmuştur. Tarihin ilerleyen zamanlarında muskaların, büyülü olduğu düşünülen objelerinde kullanımı sık olan Antik Mısır'ın büyü sistemi olarak bilinen heka ortaya çıkmıştır.Bu sistem Makedonlardan sonra büyük ölçüde değiştirilmiş ve geliştirilmiştir.

Bazı ünlü Grimoire'lerDüzenle

Abra MelinDüzenle

Abra Melin isimli Almanya'da yaşayan dönemin ünlü bir majisyeni tarafından kaleme alınmıştır ve kendisinin aslen mısırlı olduğu düşünülmektedir. Kitabın içeriği dört iblis prensi olan Lucifer, Leviathan, Satan, Belial  sekiz alt prens Astaroth, Magot, Asmodeus, Beelzebub, Orien, Paimon, Ariton, Amaimon ve onların yardımcılarının davetini içerir. Ancak bu ruhları çağırmadan önce kesinlikle iyi ruh daveti yapılması gerektiğini söyler. Golden dawn üyelerinden Aleister Crowley Loch Ness yakınlarında sırf bu kitabı incelemek ve içindekileri uygulamak amacıyla tapınak yaptırmıştır.

Süleymanın Büyük AnahtarıDüzenle

En ünlü iki grimoire Solomon’un Anahtarı ya da Büyük Anahtar ve Küçük Anahtar ya da Lemegeton olarak bilinir. Bazıları bu kitapların Kral Solomon’un kendisi tarafından yazıldığını bazıları da iblisler tarafından yazılıp krala verildiğini öne sürmüşlerdir. Solomon zamanının en zeki, güçlü büyücüsü olarak ve iblisleri kontrol etmekteki eşsiz yeteneğiyle bilinir. Uzmanlar birçok versiyonun Rabbi Abognazar tarafından yazılan kitaptan alınma olduğunu söylemişlerdir.

The Grimoirum VerumDüzenle

Kötü ruhların davetini içerir.

The Grimoirium Of HonoriusDüzenle

Düşen meleklerle ilgili bir katalogtur ve onların nasıl diriltileceğini anlatır. Kitap hristiyan kutsamaları ve formülleriyle doludur. “Kitap, rahipleri sadece demonoloji sanatı hakkında eğitmemiş, neredeyse onlara, işlerinin bir parçası olarak iblisleri diriltip, kontrol etmelerini öğrenmeleri emredilmiştir.

Arbatel Of MagicDüzenle

Doğayı yöneten ruhları ele geçirmeyi anlatan bir grimoiredir. 

KaynakçaDüzenle

  • Kısa, Bülent (2004). "Bilinmeyen Yönleriyle Satanizm". Gençlik Kitabevi Yayınları.