'Gordios', Yunan Mitolojisine göre Frigya kralıdır.[1] Gordion kentini kurduğu ve oğlu Kral Midas'ın, tanrıça Kibele'den doğduğu da mitolojide belirtilmiştir. Söylentiye göre, o dönemde iç karışıklıklardan bıkan halk kendilerini kurtaracak, ülkeye dirlik düzenlik getirecek kralın bir araba ile kente gireceğine inanmıştır. Bir söylentiye göre: Yoksul bir köylü olan Gordios'un bir rastlantı sonucu köye mal taşırken kapılar kapanınca sabaha kadar beklemesi ve köye arabayla girmesi,onu gören halkın ise onu kral olarak tanımasına neden olması, çünkü daha öncesinde krallarının tartışması ve kapıdan ilk gireni kral kabul edeceklerini söylemeleriymiş. Başka bir söylentiye göreyse: Gordiosun Anadolu'ya göçen Frig kavimlerinin lideri ve Anadolu'ya geçince de Friglerin kralı olmuştur.

Kaynakça

değiştir
  1. ^ Eidinow, Esther (2017). The Oxford handbook of ancient Greek religion. Oxford, Birleşik Krallık: Oxford University Press. ISBN 978-0198810179.