Goranca

Goran dili veya Goran diyalekti (goranski), Yugoslav etnik gruplarından Goranların mikro dilidir. Kuzey Makedonya slavcasına benzemektedir. Goranlar, Kosova'nın güneyinde Arnavutluk Cumhuriyeti ile Kuzey Makedonya Cumhuriyeti devlet sınırlarına yakın bölgelerde yerleşiktirler. Goranca, bol miktarda Türkçe kelime barındırıp Prizren-Güney Morav diyalektinin Torlak ağzıyla konuşulur.