Gold

soyadı

Gold, bir Yahudi soyadı, şu anlamlara gelebilir: