Gloriette

Gloriette, bir bahçedeki yüksek bir bölgede yer alan binaların genel adı. Yapısal düzenleme ve şekil itibarıyla bir pavyona veya küçük bir tapınağa benzeyebilir. Viyana'daki Schönbrunn Sarayı'nın bahçesindeki Gloriette buna örnektir.

Viyana, Avusturya'daki Schönbrunn Sarayı'nın bahçesindeki Gloriette.

Gloriette örnekleriDüzenle

Dış bağlantılarDüzenle