Glikosidik bağ

Kimyada glikosidik bağ terimi bir karbonhidrat (şeker) molekülünü karbonhidrat olan ya da olmayan başka bir gruba bağlayan kovalent bağlar için kullanılır.

Etil glukozit oluşumu: Glukoz ve etanol birleşerek etil glukozit ve su oluşturur. Reaksiyon sonucunda anomerik etki nedeniyle sıklıkla α glikosidik bağ oluşur.

Glisodik bağ bir karbonhidratın hemiasetal ya da hemiketal grubu ile alkol gibi bir bileşiğin hidroksil grubu arasında oluşur. Glikosidik bağ içeren maddelere glikosit denir.