Gizlilik veya mahremiyet (Latince: "privatus ": geri kalanından ayrı, privo; "mahrum") bireyin veya bir grubun kendilerini veya kendileri hakkındaki bilgileri ayırma yeteneği ve böylece kendilerini ifade ederken seçici olmaları. Sınırları ve kabul edilir içeriği kültürler ve bireyler arasında farklılık gösterir ancak bazı ortak temalar paylaşılmaktadır. Herhangi bir şey gizli olduğunda, doğal olarak kişiye özel veya hassas bir durum var demektir. Mahremiyet alanı bilgilerin korunması ve kişisel alana girilmemesini gerektirdiğinden güvenlikle çakışmaktadır.

Dijital Gizlilik veya Dijital Mahremiyet değiştir

Dijital gizlilik, kullanıcıların çevrimiçi ortam üzerinden gerçekleştirdiği bankacılık işlemleri, ticari işlemler, alışveriş, vatandaşlık hizmetleri ve sosyal ağ etkileşimi gibi faaliyetler sırasında kişisel bilgilerinin toplanması, işlenmesi ve dağıtımının korunmasını ifade eder.[1]

Dijital Gizliliğe Yönelik Düzenlemeler değiştir

Bireylerin dijital platformlarla etkileşim sürecinde açığa çıkardıkları kişisel bilgiler özel şirketler tarafından alınıp satılan bir meta haline geldiğinden ötürü dijital ortamda mahremiyet endişelerini ortaya çıkarmıştır. Çevrimiçi platformlara yönelik gizlilik ve mahremiyet kaygıları çoğunlukla izinsiz olarak kişisel verilerin paylaşımı, kişisel verilerin üçüncü parti kişi ve kuruluşlarca kullanılması gibi başlıkları içermektedir (Boyd ve Ellison, 2007). Yasal açıdan bakıldığında, mahremiyet temel olarak genel insan hakları, anayasal haklar ve daha spesifik olarak da veri koruma kuralları ile korunurken dijital ortamlardaki kişisel verilerin gizliliğine yönelik çalışmalar ve düzenlemeler yapılması öngörülmüştür. Daha sonra, 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan "6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK)" yürürlüğe girmiştir. KVKK ile “kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek” amaçlanmıştır.[1]

Ayrıca bakınız değiştir

Kaynakça değiştir

Konuyla ilgili yayınlar değiştir

Dış bağlantılar değiştir

Makaleler
Organizasyonlar