Gider

soyadı

Gider, bir soyadı, şu anlamlara gelebilir: