Gezer

soyadı

Gezer bir soyadıdır ve şu anlamlara gelebilir: