Gerilim

Gerilim ile şu maddeler kastedilmiş olabilir: