Gerekçelendirme (epistemoloji)

Gerekçelendirme, genel anlamıyla doğru inancı bilgiye dönüştüren unsur olarak kabul edilir. Bu düşünce, bir inancın dünyayla nasıl ilişkilendirildiğini araştırır. Başka bir ifade ile, bir inanca sahip olunduğunda bu inancın olguyla paralel olduğunu araştırmaya gerekçelendirme denir.