Geras

Yunan mitolojisinde ihtiyarlık tanrısı

Geras (Yunanca: Γῆρας, Gēras) Yunan mitolojisine göre ihtiyarlık tanrısıdır. Nyks'in kendi kendine doğurduğu çocuklardan biridir. Vazo resimlerinde yaşlı, pörsümüş bir adam olarak Herakles ile birlikte resmedilir. Gençlik tanrıçası Hebe'nin zıddı olarak görülür.

Louvre Müzesi'nde bir Geras figürü (MÖ 470'ler)