Geosentetik

Geosentetik(İngilizce: geo yeryüzü, synthetic yapay; yapay yeryüzü anlamında) mühendislik alanında klasik yöntemlerin alternatifi olarak geliştirilmiş tekstil ürünlerine verilen genel addır. Polimer malzemelerden üretilmiş ve mühendislik alanında kullanılan birçok malzemenin genel tanımıdır. 21. yüzyılda kullanımı giderek yaygınlaşan geosentetik ürünler özellikle İnşaat Mühendisliği alanını etkisi altına almıştır. Uygulanabilirliği zor İnşaat Mühendisliği Projelerinde mevcut İnşaat Teknolojisi ile çözülemeyen konularda geosentetiklere ihtiyaç duyulmaktadır. Geosentetikler; geotekstil, geogrid, geomembran ve geokompozit olmak üzere 4 ana başlıkta incelenmektedir.

GeotekstilDüzenle

Geotekstil (İngilizce: geo yeryüzü, textile dokuma, dokuma yeryüzü anlamında) polipropilen malzemelerden elyaf lif iğneleme yöntemiyle oluşturulmuş malzemelere denir. İnşaat projelerinde dolgu, yarma, şev gibi yeryüzü toprak hareketlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Bilimsel olarak Zemin Mekaniği anabilim dalında incelenmektedir. UV ışınlarına ve alkali bazlara karşı dayanıklığı ile tercih edilmektedir. Zemin içerisinde kullanıldığı takdirde zeminin mukavemetini arttırdığı bilimsel olarak ispatlanmıştır.

GeogridDüzenle

Geogrid (İngilizce: geo yeryüzü, grid kafes, kafes yeryüzü anlamında) yüksek çekme kuvveti ve düşük sünme özelliğine sahip, üzerinde dikdörtgen ve kare boşlukları bulunan zemin malzemeleridir. İnşaat sektöründe geogrid donatı olarak anılmaktadır. Zeminler arasında birbiri üzerine bindirilerek uygulanması halinde zeminin mukavemetini arttırdığı bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Duvarlar, drenaj, zemin güçlendirmesi ve erozyon kontrolü alanlarında yaygın olarak kullanılmaktadır.

GeomembranDüzenle

Geomembran (İngilizce: geo yeryüzü, membran zar veya örtenek, yeryüzü zarı anlamında) sentetik su yalıtımı sağlayan polipropilen malzemelerden üretilmiş yapı elemanlarıdır. Havuz, dere, baraj, gölet, tıbbi atık toplanma alanları, alt geçit ve tünel yapılarında yaygın olarak kullanılmaktadır. Bindirme yöntemiyle birleşme bölgeleri yapıştırılmak suretiyle kullanılır. Deponi alanlardaki örtülerde tekil ve kompozit bariyerlerin arasındaki fark geomembranın kullanımıdır.

GeokompozitDüzenle

Geokompozit (İngilizce: geo yeryüzü, kompozit bileşim, yeryüzü bileşimi anlamında) iki veya daha fazla geosentetik malzemenin bir araya gelmesiyle oluşmuş yapı malzemelerine verilen addır. Genellikle geotekstil ve geogrid malzemelerinin üst üste yerleştirilmesiyle oluşur. Demiryolları, karayolları ve istinat yapılarında kullanımı yaygındır. Geosentetik Kil Örtüleri bir geokompozit'tir. Geosentetik Kil Örtüleri (GCL) bariyer görevi görürler.