Gemi geometrisi

Gemi geometrisi, gemilerin ve diğer deniz araçlarının boyutları ve formu ile ilgili konuların işlendiği alan ve ilgili dersin adıdır.

Endaze

TanımlarDeğiştir

ÖlçülerDeğiştir

 
Gemi boyutları
 
Tam boy ve Su hattı boyu
 • Boy (L): Geminin baş kıç doğrultusundaki mesafesidir.
  • Tam boy (Loa)
  • Kaimeler (dikmeler) arası boy (Lbp)
  • Su hattı boyu (Lwl)
 • Genişlik (B): Geminin güverte kenarından yere paralel ölçülen iskele-sancak yönündeki en büyük değerdir.
  • Su hattı genişliği (Bwl)
 • Derinlik (D): Geminin güverte kenarından omurga sacının dışına olan dik mesafedir
  • Draft (su çekimi) (T): Geminin su altında kalan kısmının derinliğidir.
  • Fribord (f): Geminin su yüzeyi ile güvertesi arasındaki mesafedir. Derinlik ile draft arasındaki farka eşittir.
D = T + f
 • Deplasman (Δ): Geminin yüzer halde taşırdığı su miktarıdır. Bu taşan suyun ağırlığı gemiye uygulanan kaldırma kuvvetine eşittir.

KatsayılarDeğiştir

 
Ship Proportion coefficients (4 scales)
 • Blok katsayısı (Cb)
 • Prizmatik katsayı
 • Su hattı alan katsayısı
 • Orta kesit narinlik katsayısı
Δ = Lwl * Bwl * T * Cb

EndazeDeğiştir

 
En kesitleri,su hatları ve profil eğrileri
 
Bir geminin en kesitleri resmi

Geminin tekne formunun teknik resmidir. İngilizce lines plan olarak karşılık bulur. Geminin belirlenmiş bir ofset tablosundan yola çıkılarak en kesitleri, profili ve su hattı eğrileri çizilir. Diagonal ve batok eğrileri ise formun kontrol eğrileridir.

 • En kesit eğrileri
 • Su hattı eğrileri
 • Batok eğrileri
 • Diagonal eğrileri

Ayrıca bakınızDeğiştir

Dış bağlantılarDeğiştir

 1. Gemi Geometrisi