Gemi adamı

Gemi adamı bir gemide görev yapan tüm zabit, yardımcı zabit, stajyer, tayfa ve yardımcı hizmet personeline denir.

Bir geminin hiyerarşik yapısı - Zabitan
Bir geminin hiyerarşik yapısı - Tayfalar

Her gemi adamının görevi gereği sahip olduğu resmi unvana yeterlilik denir. Her geminin bayrağına, sınıfına ve büyüklüğüne göre belirli sayıda yeterlilikte personel ile donatılması zorunludur.

ZabitlerDeğiştir

Zabitler, aldıkları eğitimin kapsamına göre belirlenmiş olan gemilerde güverte zabitleri için tonaj, makine zabitleri için toplam ana makine gücüne göre görev alabilirler.

Tablolarda belirtilen yeterlilikler ilgili idare tarafından belirlenen yönergelere göre düzenlenen eğitim, sınav ve deniz hizmetinin ardından bir üst satırdaki yeterliliğe terfi eder. Her yeterlilik sahibi personel belirlenmiş olan görevleri gemi üzerinde kurallara uygun olarak yürütmek ile sorumludur.

Güverte sınıfı zabitlerDeğiştir

Tonaj sınırı olmayan 500 - 3000 GT 500 GT altı
Uzakyol kaptan Kaptan Sınırlı kaptan
Uzakyol birinci zabit Birinci zabit Sınırlı vardiya zabiti
Uzakyol vardiya zabiti Vardiya zabiti

Makine sınıfı zabitlerDeğiştir

Makine gücü sınırı olmayan 750 - 3000 kW 750 kW altı
Uzakyol başmühendis Başmakinist Sınırlı başmakinist
Uzakyol ikinci mühendis İkinci makinist Sınırlı makine zabiti
Uzakyol vardiya mühendisi Makine zabiti

Yardımcı ZabitlerDeğiştir

 • Telsiz Zabiti
 • Elektrik Zabiti
 • Doktor

StajyerlerDeğiştir

Güverte ya da makine zabiti olabilmek için gerekli olan uygulamalı eğitimi gören personeldir.

 • Güverte Stajyeri
 • Makine Stajyeri

TayfalarDeğiştir

Güverte sınıfı tayfalarDeğiştir

 • Güverte lostromosu (reis, bosun)
 • Usta gemici
 • Gemici
 • Miço: Küçük yaştaki tayfa yamağıdır. (Miço için gemi adamı yeterliliği artık düzenlenmemektedir, kaldırılmıştır.)

Makine sınıfı tayfalarDeğiştir

 • Makine lostromosu
 • Yağcı
 • Silici (Silici için gemi adamı yeterliliği artık düzenlenmemektedir, kaldırılmıştır.)

Yardımcı hizmet personeliDeğiştir

Türk denizciliğinde gemi adamlarıDeğiştir

Kaptana gemi üzerinde Süvari bey şeklinde hitap edilmektedir. Her ne kadar gemide kaptan unvanını taşıyan bir kişi olsa da güverte sınıfı zabitler de derecesine göre 2. kaptan, 3. kaptan olarak bilinmekte, efendi kaptan biçiminde hitap edilmektedir.

Mühendis - makinist ayrımı ise mühendislik eğitimi verilen üniversite bölümü mezunları ile meslek lisesi/yüksek okulu mezunu olanlar hatta tayfalıktan yetişen personeli belirtmek için yapılır. Başmühendis / başmakinist'e, gemi üzerinde çarkçıbaşı olarak hitap edilmektedir. Diğer makine zabitlerine ise çarkçı olarak hitap edilir.

Güverte lostromosu, güverte tayfasının başı olarak görev yapar ve reis olarak çağrılır.

Dış bağlantılarDeğiştir