Gemara (גמרא): Talmud'un ikinci bölümü.

Rabi Yehuda HaNasi'nin Mişna’yı tamamlamasından sonra Hahamlar Mişna'nın yeterli olmadığını fark ettiler. Çünkü Mişna okuyacak kişinin konuyu çok iyi bildiğini varsayarak, kısaltmalar ve kodlar içeriyordu.

Bu yüzden Mişna'nın açıklaması olan Gemara'nın yazılmasına ihtiyaç duyuldu Bu analize Gemara (גמרא) adı verilir. Ki bu da Tamamlama anlamına gelir. Gemara Aramice olarak kaleme alınmıştır.

Mişna'nın yazılmasından yaklaşık 300 yıl kadar sonra Babil’de ve İsrail’de Büyük Hahamlar Komitesi toplanmış ve Mişna’nın analizini yaparak Gemara'yı oluşturmuşlardır.

Bölümleri Değiştir

Gemara, Mişna’nın 63 alt bölümünden sadece 37 tanesinin analizini yapmıştır bunlar:

 • Birinci Kısım: Zeraim ("Tohumlar"). 1 alt bölümden oluşur.
  • Berahot
 • İkinci Kısım: Moed ("Kutsal Günler"). 11 alt bölümden oluşur.
  • Şabat
  • Eruvin
  • Pesahim
  • Şekalim
  • Yoma
  • Suka
  • Beitsa
  • Roşaşana
  • Taanit
  • Megilla
  • Moed Katan
 • Üçüncü Bölüm: Naşim ("Kadınlar"). 7 alt bölümden oluşur.
  • Hagiga
  • Yevamot
  • Ketubot
  • Nedarim
  • Nazir
  • Sota
  • Gitin
 • Dördüncü Bölüm: Nezikin ("Zararlar"). 8 alt bölümden oluşur.
  • Kiduşin
  • Bava Kama
  • Bava Metsia
  • Bava Basra
  • Sanhedrin
  • Makat
  • Şevuot
  • Avoda Zara
 • Beşinci Bölüm: Kodşim ("Kutsal Şeyler"). 9 alt bölümden oluşur.
  • Horayot
  • Zevahim
  • Menahot
  • Hulin
  • Behorot
  • Erhin
  • Temura
  • Keritut
  • Melia
 • Altıncı Bölüm: Taharot ("Temizlik, Arılık"). 1 alt bölümden oluşur.
  • Nida