Geleneksel eğitim

Geleneksel eğitim, Batı'da Orta Çağ'daki Antik Yunan tarzında anlaşılan eğitim biçimidir. Her kültürde anlaşıldığı şekliyle bu eğitim farklıdır. Çin geleneksel eğitimi Konfüçyüsçü ve Taoist geleneklere dayalıyken Türk geleneksel eğitimi medrese sistemi içinde ve İslami usullere göre yapılmaktadır.