Geştinanna, Sümer mitolojisinde Enki ve Ninhursag'ın kızı.

Geshtinanna'nın adının yazılı olduğu mermer bir kase parçası

Dumuzi öldüğünde, Geştinanna günler ve geceler boyunca matem tutup, dövünmüştür. Geştinanna öldükten sonra şarabın ve soğuk mevsimlerin tanrıçası olmuştur.