Geçiş sistemi

Teorik bilgisayar biliminde, bir geçiş sistemi, hesaplama çalışmasında kullanılan bir kavramdır. Ayrık sistemlerin potansiyel davranışlarını tanımlamak için kullanılır. Bir kümeden seçilen etiketlerle etiketlenebilecek durumlar ve durumlar arasındaki geçişlerden oluşur; aynı etiket birden fazla geçişte görünebilir. Etiket kümesi bir tekton ise, sistem aslında etiketsizdir ve etiketleri atlayan daha basit bir tanım mümkündür.

Geçiş sistemleri, özet yeniden yazma sistemleri ve yönlendirilmiş grafikler ile matematiksel olarak çakışır. Sonlu durum otomatasından birkaç şekilde farklıdırlar:

  • Durumlar kümesi mutlaka sonlu veya sayılabilir değildir.
  • Geçişler dizisi mutlaka sonlu veya sayılabilir değildir.
  • "Başlangıç" veya "son" durum verilmez.

Geçiş sistemleri yönlendirilmiş grafikler olarak gösterilebilir.

KaynakçaDüzenle