Ge'ez alfabesi

(አማርኛ) Amharca'nın yazımında kullanılan alfabedir. Habeşistan'da yapıldı. 100 ana harften oluşur. Harfler çoğu zaman ayrı yazılır. Bazen harfler bitiştirilir. '፴፹፼፬፭'/'፼፺፩'. Ancak bitiştirilme metinlerde kullanılır. Sesli harfler, altına ya da yanına konulan işaretler ile gösterilir.

Harfler Ve OkunuşlarıDüzenle

Habeşçe İsmi Ve Anlamı a u i a eh ei o oa -
ሆይ Hoi h
ላዊ Lamet l
ሐውት Hawt
ማይ Mai m
ሠውት Sawtiq ś
ርእስ Redj r
ሳት Sat s
ቃፍ Qaf
ቤት Beth b
ታው Taw t
ኀርም Harm
ነሐስ Naehas n
አልፍ Aleph ʾ
ካፍ Kaf k
ወዌ Waw w
ዐይን Ayn ʿ
ዘይ Zayn z
የመን Jeman y
ድንት Dent d
ገምል Gamel g
ጠይት Thayt
ጰይት Phayt
ጸደይ Sadai
ፀጳ Sapa ṣ́
አፍ Aph f
ፕሳ Pha p

Bir Başka Versiyonu Şöyleydi:

U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
120x
121x
122x
123x
124x
125x
126x
127x
128x
129x
12Ax
12Bx
12Cx
12Dx
12Ex
12Fx
130x
131x
132x
133x
134x
135x
136x
137x
138x
139x
2D8x
2D9x
2DAx
2DBx ⶿
2DCx
2DDx
AB0x
AB1x
AB2x