İsmail (Gazneli)

(Gazneli İsmail sayfasından yönlendirildi)

Gazneli İsmail, 997-998 yılları arasında hüküm süren Gazne Devleti sultanı.

Sebük Tegin; ölmeden önce küçük oğlu Gazneli İsmail'in tahta geçmesini vasiyet etmesinden dolayı İsmail, babasının ölüm haberini aldıktan sonra Belh'e gelerek hükümdarlığını ilan etti. Nişabur'da bulunan Gazneli Mahmut ise kudret ve tecrübe bakımından İsmail'den üstündü.[1] Mahmut, İsmail'e kendisinin yaşça büyük olduğunu ve tahta geçmesi gerektiğini, İsmail'e de Belh ve Horasan eyaletlerinin yönetimini bırakmayı teklif ettiyse de, İsmail bunu kabul etmedi. İki kardeş arasında Mart 998 tarihinde yapılan savaşı Mahmud'un ordusu kazandı ve tahta Mahmut geçti.[1]

KaynakçaDüzenle

Özel
  1. ^ a b Merçil, Gazneliler Devleti, s.12
Genel
  • C. E. Bosworth (1963). The Ghaznavids: Their Empire in Afghanistan and Eastern Iran 994–1040 Edinburgh University Press, Edinburgh. OCLC 3601436
  • E. Merçil (1989). Gazneliler Devleti Tarihi, TTK Yayınevi, Ankara, ISBN 975-16-0189-4

Dış bağlantılarDüzenle

Önce gelen:
Sebük Tegin
Gazne Sultanı
997 - 998
Sonra gelen:
Mahmud