Gaz deşarj lambası

Enerji kaynağı

Gaz deşarj lambaları yerdeş biçimindeki bir gaza elektriksel yük göndererek ışık üretebilen enerji kaynaklarıdır. Gaz deşarjının niteliği gazın yoğunluğu ile elektrik akımının sıklığına bağlıdır. Çoğunlukla soy gazlar ve bunların karışımından elde edilen gaz deşarj lambaları cıva ve sodyum gibi elementlerle de doldurulabilmektedir.

Morötesi ışık yayan bir gaz deşarj lambası

Gazın iyonlaşması sonucunda hızlanan elektronlar gaz ve metal atomlarıyla çarpışmakta; bu, kararlı atomların bazı elektronlarını farklı enerji düzeylerine taşımaktadır. Bir süre sonra kararlı duruma geri dönen elektronlar foton adı verilen ışık tanecikleri yaymaktadır.