Gariban şu anlamlara gelebilir:

  • Gariban, Azerbaycan'ın Hızı Rayonu'na bağlı bir köy
  • Gariban, Çelik albümü