Garame ipoteği

Garame ipoteği, aynı dereceden birden fazla kişi lehine tesis edilen ipotek türü olup genellikle bankaların konsorsiyum şeklinde kullandırdıkları kredilerde başvurulan bir ipotek türüdür.