Bir garaj

Garaj, otomobil ve benzeri taşıtların konulduğu üstü örtülü yer.