Gamling, Rohan birliklerinden Westfold'un sahip olduğu orduların kumandanıdır. Üstün zekası ve kabiliyeti ile Rohan'ın en iyi askerlerinden biri olmuştur. Rohan adına Miğferdibi (Helms Deep-Hornburg), Pelennor Çayırları ve Kara Kapılar Savaşları'na katılmıştır.

Gamling eski İngilizcedeki 'gamol' yani yaşlı adam sözcüğünden türetilmiştir. Rohan Orduları içerisindeki en yaşlı komutanlardan biridir. Gençliğinde Rohan'ın batısında bulunan Bozdiyar bölgesinde yetişmiştir ve buradaki insanların konuştuğu Bozdiyar dilini bilmektedir. Horn of the rohirrim ve aynı zamanda tokmak el miğfer borusu adı verilen rohanın borusu onda bulunmaktadır.