Galileo Galilei İtalyan Lisesi

Özel Galileo Galilei İtalyan Lisesi (İtalyancaLiceo Scientifico Galileo Galilei), Türkiye'nin İstanbul ilinde yer alan bir özel yabancı lise. Beyoğlu ilçesinde bulunan okul 1870 yılında kurulmuştur.

TarihçeDüzenle

Okul, Katolik bir dinî cemaat olan Suore di carità dell'Immacolata Concezione (Ivrea) [it]’ya bağlı Rahibe Luigia Canegrati’nin teşebbüsleri ile Sultan Abdülaziz'in fermanı sonrasında, 1870 yılında açılmıştır. Okul ilk başta Türkiye’de yaşayan İtalyan asıllı ailelerin çocuklarına anaokulu ve ilkokul olmak üzere iki kademede eğitim vermesi amacıyla kurulmuş olup, ilerleyen dönemlerde Türk öğrenci kabul etmeye de başlamıştır.

İlk açıldığında Kumbaracı Yokuşu'ndaki konumlanmış olmasına rağmen okul binası 1876 yılında Suterazi Sokağı'na taşınmıştır. 1882 yılında bir taşınma daha gerçekleşmiş ve okul iki binadan oluşan bugünkü yerine geçmiştir. Tarih boyunca Osmanlı ile İtalya Krallığı arasında gerçekleşmiş Trablusgarp Savaşı (1911-12) ile I. Dünya Savaşı'ndan (1915-18) ötürü eğitime yer yer ara verilmiştir. 1919'de kurumun "Orta Kısım" adlı bölümü açılmış, oluşumun ismi "Özel İtalyan Kız Ortaokulu" (Scuola Media Italiana Femminile) olarak değiştirilmiş ve İtalyanca bilmeyen öğrenciler için Hazırlık sınıfı eklenmiştir.

Cumhuriyet Dönemi

1937'den itibaren Türk öğrencilerin okulun ilkokul kısmında eğitim görmesi hukuken yasaklanmıştır. Bu neden ötürü 2009 senesine kadar sadece yabancı uyruklular bu okula kabul edilmiş olup, bu yıldan sonra ise ilkokul İtalyan Konsolosluğu'na taşınmıştır.

Karma eğitime geçiş kurumda kademeli olarak gelişmiştir. Bu sisteme geçen ilk bölümleri 1959 yılında anaokulu ve ilkokul sınıfları oluşturmuştur. 1996 yılında ortaokul da karma eğitimi benimsemiş, bu nedenden ötürü isim değişikliğine uğrayarak “Özel İtalyan Karma Ortaokulu” (Scuola Media Italiana Mista) adını almıştır. Aynı sene zorunlu eğitimin sekiz yıla çıkarılması ile ortaokul bölümü kademeli olarak kapatılmıştır.

2000 yılında okulun ismi “Beyoğlu İtalyan Lisesi” (Liceo Italiano di Beyoğlu) olarak değiştirildi. Bu dönemde eğitim uzunluğu hazırlık sınıfı ile beş sene olan kuruma İtalya'daki liselerle denklik belgesi tescil edildi. 2005 yılında kurumun ismi bir daha değişikliğe uğradı ve "Özel Galileo Galilei İtalyan Lisesi" adını aldı.

KaynakçaDüzenle

Dış bağlantılarDüzenle