Galibîlik

(Galibilik sayfasından yönlendirildi)

Galibîlik, 1919 yılında Çorum’da doğan ve 14 Aralık 2013’te İstanbul’da vefat eden Galip Hasan Kuşçuoğlu kurmuş olduğu tarikattir. Kuşçuoğlu, 1956 yılında Kadiri ve Rufai şeyhi Mustafa Yardımedici’den almış olduğu şeyhlik vazifesini 1993 yılına kadar devam ettirdi. 1993 yılında ise, aralarında Abdülkâdir Geylânî, Ahmed er-Rifâi, Ahmed Yesevî ve Ahmed Kuddusi gibi kişilerin de bulunduğu manevi meclis tarafından kendisine Gâlibîlik tarikati verildi.

Bu tarihten itibaren Kuşçuoğlu, Gâlibîlik’in İslami ve tasavvufi kurallarını belirledi, teknolojinin ve asrın bütün imkanlarını kullanarak tarikatının dünyanın her tarafına yayılması için uğraştı.[kaynak belirtilmeli] Ölümünden sonra tarikatın başına halifeleri Ankara’da Ali Yetkinşekerci ve İstanbul’da ise Atıf Uzunömeroğlu geçti. Ali Yetinşekerci’nin 02.11.2020’de ölümü üzerine bütün Galibi dergahları Atıf Uzunömeroğlu'na bağlanmıştır.[1]

Gâlibî tarikâtı prensipleri[2]Değiştir

Zikir şekli cehri olan ve kurucusu tarafından “13. hak tarikat” şeklinde nitelenen Gâlibîlik’i ve onun genel prensiplerini bizzat Pir-i Gâlibî şu şekilde açıklamıştır:

“Ahad olan Hz. Allah’a O’nun gönderdiği peygamberi Hz. Muhammed (s.a.v.)’e ona indirdiği Hz. Kur’an’a acabasız iman ile bağlıyız. Edille-i şer’iyyeye uyumlu Kitap, Sünnet, zamana uyumlu icma, kıyas-ı fukaha prensibi ile, itikatta mezhebimiz İmam Maturidi, amelde mezhebimiz İmam Ebu Hanife, meşrebimiz Alevi (“Ben ilim şehriyim Ali kapısı” hitab-ı Resul’e uyarak). Yol olarak Kadiri ve Rufai tariklerinin birleşiminden lütfedilen Tarik-i Galibi.”[kaynak belirtilmeli]

Prensiplerinin en başında dergahlarına siyaset ve ticareti sokmamayı “tarikatin anayasası” belirleyen Gâlibîler; yaratandan ötürü yaratılanı hoş görmek, yetmiş iki milleti bir gözle görmeyenin hakikatte asi olması, zuhr-i ahir namazı kılmamak, La ilahe illallah diyen herkesi müslüman kabul etmek gibi, diğer bazı dini ve tasavvufî görüşlerinin yanı sıra; zikirleriyle, yapmış oldukları yardım ve bilhassa da günlük olarak dağıttıkları ekmek yardımı ile bilinmektedir.[kaynak belirtilmeli]

Gâlibî zikriDeğiştir

Tasavvuf inanışına göre her tarikat pirinin usul ve yöntemini belirlediği zikir metodu, yani Allah'ın isimlerinin toplu olarak bir düzen içerisinde tekrar edilmesi ile yapılan ayin, hangi tarikat sistemine göre yapılırsa, pîrinin adı ile anılır. Galibîliğin pîri Galip Hasan Kuşçuoğlu'nun sistemleştirdiği zikir törenlerine de "Zikr-î Galibî" adı verilmiştir.[3]

KaynakçaDeğiştir

  1. ^ "Ali Albayrak, "Alevi Meşrep Bir Tarikat: Galibilik", s. 267-282". 29 Eylül 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 29 Eylül 2021. 
  2. ^ "Özcan Özgür, "The Social Construction Of Identity And Reality: The Case Of Kuşçuoğlu". 29 Eylül 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. 
  3. ^ "Gâlibî Külliyesi - İnsan Seviyorsa İnsandır!". 6 Kasım 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 29 Eylül 2021.