Galibîlik

(Galibi Tarikatı sayfasından yönlendirildi)
Basmala.svg
Nizârî Bâtınî-İsmâ‘îl’îyye, Hurûf’îyye, Keysân’îyye ve İmâm’îyye-i İsnâ‘aşer’îyye Şîʿîliğiyle ilgilidir.
Alevisme.png

Şîʿa-i Bâtın’îyye

ALEVÎLİK

Galibîlik, Kadirîyye ve Rufaîyye tarikatlarının birleşiminden doğduğunu iddia eden ve Galip Hasan Kuşçuoğlu tarafından kurulmuş çağdaş bir tarikat.[1] Peygamberinin getirdiği ahkamdan ayrılmadan, haramiyeti belli olanlar dışındaki çağdaş medeniyet ve teknolojisinin tasavvufî bir anlayış içerisinde dinin vazgeçilmezi kabul eden Galip Hasan Kuşçuoğlu'nun dinî anlayış ve dünya görüşüne göre 21. yüzyılda sistemleştirdiği, meşrepte Alevîliği benimseyen, mezhep olarak ise Hanefi bir tarikâttır.

Galibi tarikâtı prensipleriDüzenle

Galibilik, Abdülkâdir Geylânî ve Ahmed Er Rufai'nin tasavvufi prensiplerini benimser. Bunların dışında benimsediklerini beyin edilen çeşitli prensipler şöyle sıralanabilir: İslâm'ın esaslarına itaat etmek; tevhidi benimseyen herkesi Müslüman kabul etmek; İslam'daki iman inancının temellerine, zamana uyumlu tasavvufî bir şekilde uymak; Pir' in tarif ettiği tasavvufî ibadet ve zikirleri uygulamak. Evliya'nın anlayışını kabullenmek; Galibi zikri toplantılarına katılmak. Mezhep olarak Hanefîliği takip ettiklerini meşrep olarak Alevî olduklarını, şeriat-ı Muhammedi'de bulunan 105 küsur mezhep ve meşrebi de kabullendiklerini ve farklılık gözetmediklerini de belirtirler.

Galibi zikriDüzenle

Tasavvuf inanışına göre her tarikat pirinin usul ve yöntemini belirlediği zikir metodu, yani Allah'ın isimlerinin toplu olarak bir düzen içerisinde tekrar edilmesi ile yapılan ayin, hangi tarikat sistemine göre yapılırsa, pîrinin adı ile anılır. Galibîliğin pîri Galip Hasan Kuşçuoğlu'nun sistemleştirdiği zikir törenlerine de "Zikr-î Galibî" adı verilmiştir.

KaynakçaDüzenle

Dış bağlantılarDüzenle