Galibîlik

(Galibi Tarikatı sayfasından yönlendirildi)
Basmala.svg
Nizârî Bâtınî-İsmâ‘îl’îyye, Hurûf’îyye, Keysân’îyye ve İmâm’îyye-i İsnâ‘aşer’îyye Şîʿîliğiyle ilgilidir.
Alevisme.png
Alevîlik

Galibîlik, Kadirîyye, Bektâşîyye ve Rufaîyye gibi Alevî ve Türkmen tarikatlarının birleşiminden doğduğunu iddia eden ve Galip Hasan Kuşçuoğlu tarafından kurulmuş çağdaş bir tarikat.[1] Peygamberinin getirdiği ahkamdan ayrılmadan, haramiyeti belli olanlar dışındaki çağdaş medeniyet ve teknolojisinin tasavvufî bir anlayış içerisinde dinin vazgeçilmezi kabul eden Galip Hasan Kuşçuoğlu'nun dinî anlayış ve dünya görüşüne göre 21. yüzyılda sistemleştirdiği, meşrepte Alevî olan, mezhep olarak ise Câferî ve Tasavvufî (Bâtınîlik) olarak Bektâşî, Kadirî, Mevlevî, ve Rufâî gibi Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş döneminde ortaya çıkan Alevî ve Türkmen bir tarikâttır.[1][2]

Galibi tarikâtı prensipleriDüzenle

Galibilik, Seyyid Abdûlkâdir Geylânî ve Seyyid Ahmed Er-Rufâî'nin tasavvufi prensiplerini ve Kur'an ve Ehl-î Beyt ittikâdli olmakla birlikte Peygamber Muhammed ve On İki İmamları benimseyen Alevî meşrepli ve Câferî mezhebe bağlı bir Türkmen tarikâtıdır.[2] Bunların dışında benimsediklerini beyin edilen çeşitli prensipler şöyle sıralanabilir: İslâm'ın esaslarına itaat etmek; tevhidi benimseyen herkesi Müslüman kabul etmek; İslam'daki İman inancının temellerine, zamana uyumlu tasavvufî bir şekilde uymak; Pir' in tarif ettiği tasavvufî ibadet ve zikirleri uygulamak. Evliya'nın anlayışını kabullenmek; Galibi zikri toplantılarına katılmak. Mezhep olarak Câferîliği takip ettiklerini meşrep olarak Alevî olduklarını, şeriat-ı Muhammedi'de bulunan 105 küsur mezhep ve meşrebi de kabullendiklerini ve farklılık gözetmediklerini de belirtirler.[2]

Galibi zikriDüzenle

Tasavvuf inanışına göre her tarikat pirinin usul ve yöntemini belirlediği zikir metodu, yani Allah'ın isimlerinin toplu olarak bir düzen içerisinde tekrar edilmesi ile yapılan ayin, hangi tarikat sistemine göre yapılırsa, pîrinin adı ile anılır. Galibîliğin pîri Galip Hasan Kuşçuoğlu'nun sistemleştirdiği zikir törenlerine de "Zikr-î Galibî" adı verilmiştir.

KaynakçaDüzenle

Dış bağlantılarDüzenle