Gıda Mühendisleri Odası

Gıda Mühendisleri Odası.jpg

TMMOB Gıda Mühendisleri Odası 6235 sayılı yasa ile kurulan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne bağlı bir Meslek Odası olarak kurulmuş, Anayasanın 135. maddesinde tanımlanan, kamu kurumu niteliğinde TMMOB'a bağlı bir meslek odasıdır.

TMMOB Gıda Mühendisleri Odası'nın amaçları, meslek mensuplarının haklarını korumak, gıda mühendisliği mesleğini tanıtmak, meslek alanını ilgilendiren konularda toplumu bilgilendirmek, meslek alanındaki gelişmeleri izlemek ve yaymak, sektörü ve toplumu doğru şekilde yönlendirmek, gıda politikalarının oluşturulmasında söz sahibi olmak, mesleğe yönelik eğitimler düzenlemek, mesleğin gelişimine katkıda bulunacak her türlü etkinliği düzenlemek ve desteklemek, her türlü bilimsel ve mesleki yayınlar yapmak gibi amaçlara yönelik olarak çalışmalarını sürdürmektedir.