Güreş

Boğma türü tekniklerini içeren dövüş sporu formu

Güreş, uygulayıcılarının birbirlerine vurmaksızın rakiplerini yenmeye çalıştıkları bir spor türü. Güreş tarihteki en eski sporlardan biridir ve zamanla farklı stil ve formları geliştirilmiştir. Güreş genellikle dövüş sanatları arasında değerlendirilir.

Güreş
Pankratiasten in fight copy of greek statue 3 century bC.jpg
Antik Yunan güreşi (Pankreas)
Birlik Uluslararası Güreş Federasyonları Birliği
Olimpiyatlar Grekoromen ve Serbest güreş

Ulusal stillerDüzenle

Güreşte pek çok ulusal stil gelişmiştir.

Türk halk kültüründe güreşDüzenle

 
19. yüzyılda Osmanlı güreşçileri V&A Galerisi, Londra

Güreşçi veya Güreşmen (Pehlivan) adı verilen kişiler Türk kültüründe önemli bir yere sahiptir. Kahraman, evleneceği kızın babasıyla güreşir ve yener. Yiğitler altı yaşındayken güreşmeye ve büyüklerini yenmeye başlarlar. Manas destanında yer alan Koşay Han gelmiş geçmiş pehlivanların en iyisi olarak kabul edilir. Hanname’de ise Uluğ Arslan Han pehlivanların atası olarak yad edilir. Bu pehlivan tam 1200 yaşındadır. Güreş sözcüğünün efsanevi Türk Hakanı Gür Han’ın ismi ile benzeşmesi de dikkat çekicidir.[1]

Dış bağlantılarDüzenle

DipnotlarDüzenle

  1. ^ Türk Söylence Sözlüğü, Deniz Karakurt, Türkiye, 2011