Güçlendirme gizemi

Katolik ve Ortodoks kiliselerinde vazgeçilmez 7 Sakramentten biridir.

Güçlendirme sırrının Hristiyanlıktaki RolüDüzenle

Eski Ahit'te Peygamberler Rab'bin Ruhu'nu beklerken Mesih'e ve Mesih'i bekleyen bütün halklara geleceğini bildirirler. Mesih İsa'nın tüm yaşamı ve misyonu Kutsal Ruh'la tam bir birliktelik içinde geçildiğine inanılır. Bu yüzden Havariler Pentekost günü Kutsal Ruh'un alındığına inanılır. Bkz. (HI2,11)Vaftiz olanın üzerine el koyularak ( Bunu şimdi Episkopos ve yetki almış papazlar yapabilir) Kutsal Ruh'un kişiye işlediği teoloji ve Kutsal kitap kayıtlarında görülür. (Bkz. İncil- Elçilerin işleri.)

Güçlendirmeden söz edilmesinin nedeniDüzenle

Bu sırra Doğu kiliselerinde Krismasyon, yağla meshetme ya da myron (krem) denir, çünkü temel rit meshetmektir. Güçlendirme vaftiz olanı lütfü ile onaylayıp güçlendirildiğine inanılır.

Güçlendirme Sırrı'nın TemeliDüzenle

Güçlendirme sırrı töreninin kutsal yağla meshedilmektedir. Bu meshetme töreni yöneten din adamının elini adayın üzerine koyarak bu meshetmeye şu sözler söylenerek vaftiz olanların anlına yapılır: "Tanrı'nın armağanı olan Kutsal Ruh'la mühürlen"

Güçlendirme Sırrını Kim Alabilir?Düzenle

Bu sırrı daha önce vaftiz olmuş herkes alabilir. Bu sakramentte diğer sakrementler gibi hayatta bir kez alınabilir ve bu sırrı alan Vaftizden sonra tam bir Hristiyan olarak onaylanır. Protestan Kiliseleri bu sakramenti kabul etmez.

Güçlendirme Sırrını Kim VerebilirDüzenle

Güçlendirme sırrını Cemaatin veya Kilisenin Bölge Episkoposu ya da Episkopostan yetki almış olan bütün papazlar verebilir.Bu Durum Doğu ve Batı Kiliseleri için de geçerlidir.

KaynaklarDüzenle