Gökyüzü tanrısı

Gökyüzü tanrısı tek tanrılı ve çok tanrılı dinlerde gücünü gökyüzünden aldığı düşünülen tanrıların genel adıdır.

Roma mitolojisindeki en güçlü tanrılardan biri olan Jüpiter

"Gündüz" ve "gece" tanrıları olmak üzere iki sınıfa ayrılmaktadır. Stith Thompson'ın Motif-Index of Folk-Literature adlı yapıtında bu sınıflar "Sky-god" ve "Star-god" olarak yer almıştır.