Ana menüyü aç

Galibi Tarikatı

(Gâlibîlik sayfasından yönlendirildi)
Basmala.svg
Nizârî Bâtınî-İsmâ‘îl’îyye, Hurûf’îyye, Keysân’îyye ve İmâm’îyye-i İsnâ‘aşer’îyye Şîʿîliğiyle ilgilidir.
Alevisme.png

Şîʿa-i Bâtın’îyye

ALEVÎLİK

Galibi Tarikatı (Galibilik), Kadiri ve Rufai tarikatlarının birleşiminden doğan[1] Muhammedi Tasavvufun bir koludur. Peygamberinin getirdiği ahkam dan ayrılmadan, zamanın Haramiyeti belli olanın dışındaki medeniyet ve teknolojisini Tasavvufî bir anlayış içerisinde dinin vazgeçilmezi kabul eden Galip Hasan Kuşçuoğlu'nun Dinî anlayış ve dünya görüşüne göre 21. yüzyılda sistemleştirdiği, meşrepte Alevîliği benimseyen, mezhep olarak ise Hanefi ise Muhammedi bir tarikât.

Galibi Tarikâtı PrensipleriDüzenle

Galibilik, Abdülkâdir Geylânî ve Ahmed Er Rufai'nin Tasavvufi prensiplerini benimser. Bunların dışında zamana uyumlu benimsediklerini bildirdikleri, çeşitli prensipler şöyle sıralanabilir: İslâm'ın Esaslarına itaat etmek; tevhidi benimseyen herkesi Müslüman kabul etmek; İslam'daki iman inancının temellerine, zamana uyumlu tasavvufî bir şekilde uymak; Pir' in Tarif ettiği Tasavvufî ibadet ve zikirleri uygulamak. Evliya'ın anlayışını kabullenmek; Galibi Zikri toplantılarına katılmak. Mezhep olarak Hanefîliği takip ettiklerini meşrep olarak Alevî olduklarını, şeriat-ı Muhammedide bulunan 105 küsur mezhep ve meşrebi de kabullendiklerini ve farklılık gözetmediklerini de belirtirler.

Galibi zikriDüzenle

Tasavvuf inanışına göre her tarikat pirinin usul ve yöntemini belirlediği zikir metodu, yani Allah'ın isimlerinin toplu olarak bir düzen içerisinde tekrar edilmesi ile yapılan ayin, hangi tarikat sistemine göre yapılırsa, pirinin adı ile anılır. Galibi Tarikatı piri Galip Hasan Kuşçuoğlu'nun sistemleştirdiği zikir törenlerine de Zikri Galibi adı verilmiştir.

KaynakçaDüzenle

Dış bağlantılarDüzenle