Fusus'ül Hikem

Fusus'ül Hikem (Türkçe: Hikmetlerin Özü), ünlü sufi Muhyiddin İbn Arabi'nin başyapıtıdır. Geleneksel tasavvufi eserlerden farklı metafizik ve teosofik içerikte bir eserdir. Eserde Kur'an-ı Kerim'de adı geçen 27 peygamber, hikmetin çeşitli yönlerinin tecessümü olarak ele alınır ve incelenir. Küçük boyutlu olan Fusus'ül Hikem'in pek çok şerhi (izah, açıklama) yapılmıştır. İlk Türkçe şerh Abdullah Bosnevi'ye (ö. Konya, 1644), sonuncusu ise Ahmed Avni Konuk'a (ö.1938) aittir.

Türkçede FususDüzenle

  • Günümüz İnsanına Fususu'l-Hikem-Muhyiddîn-i Arabî, Haz. Hamza Kılıç, İnsan Yayınları, İstanbul, 2009.
  • Fususu'l-Hikem, çev. Ekrem Demirli, Kabalcı Yayınları, İstanbul, 2006.
  • Ebul Ala Afifi, Füsusu'l Hikem Okumaları İçin Anahtar, çev. Ekrem Demirli, İz Yayıncılık, İst.2000
  • Fususu'l - Hikem Tercüme ve Şerhi I, Ahmed Avni Konuk, Hazrılayan: Doç. Dr. Selçuk Eraydın I-IV ciltler.
  • İbn Arabi'nin Fusus'undaki Anahtar-Kavramlar, Toshihiko Izutsu, Çev: Ahmed Yüksel Özemre, Kaknüs Yayınları

Batı Dillerinde FususDüzenle

  • The Bezels of Wisdom, Trans. R.W.J. Austin, Paulist Press; New Ed edition (November 1980)
  • Ronald L. Nettler, Sufi Metaphysics and Quranic Prophets: Ibn 'Arabi's Thought and Method in the Fusus al-Hikam, Islamic Texts Society (January 28, 2003)
  • Ringstones of Wisdom, Trans. Caner K.Dagli, Great Books of the Islamic World (August 2004)

Ayrıca bakınızDüzenle

Dış bağlantılarDüzenle