Fulvia

MÖ 1. yüzyılda yaşamış olan Romalı kadın

Fulvia (d. MÖ 77 - ö. MÖ 40), MÖ 1. yüzyılda yaşamış olan Romalı kadın.

Fulvia, bir Roma sikkesi üzerine resmi basılan ilk mitolojik olmayan kadındır.

Fulvia

Fulvia, Fulvia Flacca Bambula ya da bazen kullanılan Fulvia Bambaliae adıyla Roma ya da Tusculum'da doğmuştur. Pleb kökenli bir aileden gelen Fulvia'nın ailesine mensup çok sayıda konsül ve senatör vardır. Fulvia, Marcus Fulvius Flaccus Bambalio ve Sempronia Gracchae'nin tek çocuğudur. Babası Marcus Fulvius Flaccus, konuşma güçlüğü çekmesi nedeniyle Bambalio lakabını almıştır.

Annesinin MÖ 63 yılında ölmesi üzerine, Gracchi mülklerinin varisi olan Fulvia çok zengin olmuştur. Babası henüz sağ iken ünlü demagog Publius Clodius Pulcher ile ilk evliliğini yapmış, onun ölümünden sonra ise etkili ve güçlü bir tribün olan Gaius Scribonius Curio ile evlenmiştir. Curio MÖ 43 yılında öldürülmüştür.

Marcus Antonius ile evliliği

değiştir

Fulvia'nın üçüncü evliği Romalı Triumvir Marcus Antonius ile olmuştur. Plutarch'ın anlattıklarına göre politik olarak etkili bir koca arayan Fulvia için Antonius biçilmiş kaftandı. Aynı zamanda Antonius da politik kariyeri için bu yeni eşin mali yardımını kabul etmekten mutluluk duymuştu. Hatta Antonius, Eunemia ya da Eumeneia adından bir antik Yunan şehrinin adını eşinin onuruna Fulvia olarak değiştirtmiştir.

Fulvia ve Antonius'un iki oğlu olmuştur: Marcus Antonius Antyllus (MÖ 47- 1 Ağustos MÖ 30) ve Jullus Antonius (MÖ 45-MÖ 2).

Antonius, Jül Sezar'ın 15 Mart MÖ 44'te öldürülmesi üzerine, Octavian ve Marcus Aemilius Lepidus ile birlikte İkinci üçlü hükümdarlığı oluşturdu. Politik ittifakı güçlendirmek için Fulvia kendi kızı Clodia'yı, genç Octavian'a eş olarak teklif etti. Antonius ele başlığını Marcus Tullius Cicero'nun yaptığı politik düşmanlarının peşine düştü ve Cicero'nun başını kestirerek Forumdaki rostra üzerinde teşhir ettirdi.

Fulvia, hem şimdiki kocası Antonius hem de Cicero'nun keskin nutuklarının kurbanlarından ilk kocası Publius Clodius Pulcher adına Cicero'dan intikam alınmasına çok sevinmişti.

Ölümü

değiştir

Triumvirler arasında başlayan sürtüşmeler sırasında, Mısır'da bulunan kocası Marcus Antonius'un haklarını savunmak için sekiz Lejyondan oluşan bir ordu ve Antonius'un küçük kardeşi Lucius Antonius'un yardımı ile Octavian'a karşı mücadeleye başlayan Fulvia, kısa bir süre için Roma'yı işgal etmiş olsa da sonradan Perusia'ya çekilmiş ve burada Ocatavian tarafından kuşatılmıştır. Şehrin düşmesiyle yakalanan Fulvia Sicyon'a sürgüne gönderilmiş ve kocası onunla buluşmak için yola çıktığı sırada hastalanarak ölmüştür.

Kaynakça

değiştir