Fulbright Turkiye

başarı temelli burs programı

Fulbright burs programının Türklere yönelik ve/veya Türkiye etkinlikleri.

Türkiye Fulbright Eğitim Komisyonu değiştir

Türkiye Fulbright Eğitim Komisyonu 1949 yılında Türkiye Cumhuriyeti ve Amerika Birleşik Devletleri arasında imzalanan ikili bir anlaşma ile kurulmuştur. Komisyonumuzun faaliyetlerine başlaması için Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde özel bir kanun çıkarılmıştır. Amerika’dan gelen bursiyerlerimiz Türkiye’de alanları ile ilgili araştırma yapabilmekte ya da ders vermektedirler. Türkiye’den ABD’ye giden bursiyerlerimiz ise yine alanları ile ilgili yüksek lisans veya doktora eğitimi görmekte ya da burs türüne göre araştırma yapmakta, ders almakta ya da Türkçe öğretmektedirler. Bu burslar sayesinde Türk ve Amerikan halkları birbirlerini daha yakından tanımakta ve ortak bir anlayış geliştirmektedirler.

Burs süresi sonunda Türkiye’ye geri dönen bursiyerlerimiz alanlarına önemli katkılar sağlamaktadırlar. 

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlarına Verilen Burslar değiştir

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına sunulan Fulbright burslarından, Türkiye’de öğrenim görmekte olan öğrenciler ya da yükseköğrenimini tamamlamış kişiler ile çeşitli devlet ve özel kurumlarda görev yapan akademisyenler, öğretmenler, kamu personeli ve sanatçılar faydalanabilmektedir.

Programa seçilen Türk bursiyerler, Fulbright bursları kapsamında, Amerika’ya giderek Amerikan üniversitelerinde öğrenimlerine devam edebilir, araştırma yapabilir ve kariyer gelişimlerine odaklanabilirler.

Fulbright burslarına önerilen adayların tümü, yüksek akademik performans gösteren; ilgi uyandırıcı proje önerileri sunan; liderlik potansiyeli olan; uyumlu; kendi kültürünü tanıtmaya istekli ve Amerikan kültürünü anlamak üzere Amerikan halkı ile iyi ilişkiler kurabilecek nitelikteki kişilerdir.

Fulbright bursları karşılıksızdır; ancak bursiyerlerin programlarını tamamladıktan sonra J-1 değişim vizesi kuralı gereği iki yıl Türkiye’de ikamet etmeleri gerekmektedir.

Türk Programları altında, Türkiye Fulbright Eğitim Komisyonu tarafından yürütülen altı burs programı bulunmaktadır.

Fulbright bursları, Tıp, Diş Hekimliği, Veterinerlik, Hemşirelik ve Psikoloji gibi alanların hasta ile bire bir teması gerektiren klinik alt dalları haricindeki tüm alanlarda verilebilir.

Öğrenci Programı değiştir

Öğrenci Programı “Yüksek Lisans” ve “Doktora” burslarını içermektedir. Öğrenci Programı kapsamında, lisans eğitimini tamamlamak üzere olan öğrencilere, 4 yıllık üniversite mezunlarına ve yüksek lisans derecesini alacak/almış kişilere burs imkânı sağlanır. Öğrenci Programı bursları bir akademik yıldır, ancak akademik başarıya bağlı olarak ikinci yıl yenilenebilir.

Doktora Tezi Araştırma Bursu değiştir

Doktora Tezi Araştırma Burs Programı, Amerika’da araştırma yapmak isteyen,  halihazırda Türkiye’de doktora yapan ve tez yazma aşamasına gelmiş öğrencilere verilir. Bursun süresi bir akademik yıldır.

Fulbright Akademik Araştırma Bursu değiştir

Fulbright Akademik Araştırma Bursu, en az 3 yıllık “doktor” (PhD) unvanına sahip olan, Amerika Birleşik Devletleri’nde alanları ile ilgili araştırma yapmak isteyen akademisyenlere verilir. Fulbright Akademik Araştırma Bursu, en az 3 en fazla 12 aya kadar olan bir süreyi kapsamaktadır.

Meslek Yüksekokulu Öğrenim Bursu değiştir

Meslek Yüksekokulu Öğrenim Bursu, Amerika Birleşik Devletleri’nde alanları ile ilgili eğitim almak isteyen, Türkiye’de bir meslek yüksekokuluna kayıtlı öğrencilere verilir. Bursun süresi bir akademik yıldır.

Yabancı Dil Öğretim Asistanlığı (FLTA) Bursu değiştir

Yabancı Dil Öğretim Asistanlığı (FLTA) Programı, bir diploma programı değildir. Kariyerlerinin başındaki İngilizce Öğretmenliği ve benzeri alanlardan mezun olan bireylere burs imkânı sağlanmaktadır. Bursiyerler, Amerika’da gittikleri kurumlardaki Türkçe dil eğitimi programlarında öğretim asistanı olarak görev yapmaktadır. Bursun süresi bir akademik yıldır.

Hubert H. Humphrey Programı değiştir

Hubert H. Humphrey Programı, bir diploma programı değildir. Kariyerlerinin ortasındaki, kamuya hizmet veren bir kurumda çalışan, liderlik özelliklerine sahip yönetici, planlamacı ve uzmanlara verilir. Bursiyerler, program süresince akademik bir programa katılırlar ve alan çalışmaları sayesinde mesleki deneyim kazanırlar.

Türk Programları altında yer alan farklı burs programları hakkında detaylı bilgi edinmek ve başvuru koşullarını öğrenmek için Türkiye Fulbright Eğitim Komisyonu web sayfasını ziyaret ediniz: www.fulbright.org.tr

Amerikan Vatandaşlarına Verilen Burslar değiştir

U.S. Scholar Programı değiştir

Fulbright U.S. Scholar Programı, Türkiye’de ders vermek veya araştırma yapmak isteyen Amerikalı idareciler, araştırmacılar ve alanlarında profesyonel kişilere farklı alanlarda burs olanakları sunmaktadır. Burs verilen alanlardan bazıları TEFL, Amerikan Çalışmaları ve Amerikan Edebiyatı, İşletme ve Ekonomi, Fen Bilimleri ve Teknoloji, Sosyal ve Beşeri Bilimler’dır. Bu alanlar dışında başvuru kabul edilen diğer alanlar hakkındaki bilgiye programın internet sayfasından ulaşılabilinir. Program kapsamında, Senior Lecturer ve Senior Researcher olmak üzere iki farklı kategoride burs verilmektedir. Türkiye Fulbright Eğitim Komisyonu, bu kategoride yılda 15-20 arasında bir sayıda burs vermektedir. Burslar 4,5 ile 9 ay süre ile verilmektedir. Programın son başvuru tarihi, başvuru koşulları ve başvuru belgeleri hakkındaki detaylı bilgiye http://catalog.cies.org adresinden ulaşılabilinir. Programa başvuruda bulunmayı düşünen adaylar, ders vermek veya araştırma yapmak istedikleri kurumları kendileri ayarlayabilirler veya detaylı bilgi için Komisyonumuz’un Amerikan Programları Sorumlusu ile [[1]] adresli e-posta adresi üzerinden iletişime geçebilirler. 

Fulbright Specialist Programı değiştir

Fulbright Specialist Programı, Amerikalı akademisyen ve profesyonellerin diğer ülkelerdeki ev sahibi üniversitelerde görevli meslektaşları ile işbirliğini destekleyen bir programdır. Amerikalı akademisyen ve profesyoneller, Türkiye’deki üniversitelerde iki ile altı hafta arasında kısa süreli projelerde Türk meslektaşları ile çalışabilmektedirler. Amerikalı akademisyen ve profesyonellerin verdiği destek, lisans veya lisanüstü seviyede ders vermek, çalıştay ve seminer düzenlemek, davet edilen bölümün ders müfredatının hazırlanmasına yardımcı olmak ve değerlendirilmesi ile akademik personelin eğitilmesi gibi farklı alanlarda olabilmektedir.

Üniversite veya bölümlerinde kısa süreli olarak Amerikalı bir akademisyeni misafir etmek isteyen akademisyenlerimiz, Komisyonumuz’un Amerikan Programları Sorumlusu ile [[2]] adresli e-posta adresi üzerinden iletişime geçerek, programa başvuru koşulları ve başvuru formu hakkında detaylı bilgi edinebilirler. 

U.S. Student Programı değiştir

Fulbright U.S. Student Programı, üniversite mezunlarına, lisanüstü eğitimi alan öğrenci adaylarına, alanlarında profesyonel kişilere ve sanatçılara Türkiye’deki mesleki gelişimlerine yönelik olarak çalışma ve araştırma yapma olanağı tanımaktadır. Program kapsamında yılda on kişiye burs verilmektedir. Bursu almaya hak kazanan adaylar, dokuz ay süre ile araştırma konularında çalışarak, kendilerini geliştirmektedirler. Programa başvuruda bulunmayı düşünen adaylar, başvurularını eğitimlerine devam ettikleri üniversiteler aracılığıyla veya bireysel olarak yapabilmektedirler. Komisyonumuz, programa başvuruda bulunmayı düşünen adaylara, başvuru formlarına araştırmalarına devam etmek istedikleri üniversite veya araştırma merkezlerinden alacakları davet mektubunu da eklemelerini tavsiye etmektedir. Programa başvuruda bulunmayı düşünen adaylar, araştırma yapabilecekleri üniversite veya araştırma merkezleri hakkında detaylı bilgi için Komisyonumuz’un Amerikan Programları Sorumlusu ile [[3]]  adresli e-posta adresi üzerinden iletişime geçebilirler. 

The English Teaching Assistantship (ETA) Programı değiştir

İngilizce Öğretim Asistanlığı (ETA) Programı, Fulbright U.S. Student Programı kapsamında,  Amerikalı öğrencileri İngilizce Öğretim Asistanı olarak, Türkiye genelinde gelişmekte olan devlet üniversitelerine yerleştirmektedir. ETA Programı, Türkiye Fulbright Eğitim Komisyonu ve Yükseköğretim Kurumu tarafından birlikte idare edilmekte ve programa katılan üniversiteler tarafından yürütülmekte olan bir programdır.  

Programa başvurular her alandan yapılmaktadır. Adaylar, başvurularını eğitimlerine devam ettikleri üniversiteler aracılığıyla veya bireysel olarak yapabilmektedirler. Programa başvuruda bulunmayı düşünen adaylar, başvuru belgelerini, online başvuru formunu ve başvuru detaylarını http://www.us.fulbrightonline.org adresli internet sayfasında bulabilirler.

ETA Programı, Türkiye’deki üniversitelerde okuyan öğrencilerin İngilizce dil becerilerini ve Amerika Birleşik Devletleri hakkındaki bilgilerini geliştirmeye yöneliktir. Buna karşılık, Amerikalı bursiyerler Türk kültürü ve Türk eğitim sistemi hakkında bilgi edinmektedirler. Programa katılan bursiyerler, Türkiye genelinde gelişmekte olan devlet üniversitelerine yerleştirilmektedirler. Bursiyerler, görevli oldukları üniversitelerde haftalık 21 saat ders vererek, öğrencilerin İngilizce Konuşma ve Dinleme dil becerilerinin gelişmesine yardımcı olmaktadırlar.

ETA Programı’na başvuruda bulunmayı düşünen adaylar, Komisyonumuz’un Amerikan Programları Sorumlusu ile eta@fulbright.org.tr adresli e-posta üzerinden detaylı bilgi için iletişime geçebilirler. 

Eğitim Danışmanlığı Hizmeti değiştir

Türkiye Fulbright Eğitim Komisyonu ofisleri aynı zamanda bir EducationUSA Eğitim Danışmanlığı Merkezi’dir. EducationUSA, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Eğitim ve Kültür Bürosu tarafından kurulmuş olan ve şu anda dünyada 170 ülkede faaliyetlerini sürdüren bir eğitim danışmanlığı ağıdır. EducationUSA merkezleri ve de faaliyetleri hakkında daha detaylı bilgiye ise www.educationusa.state.gov sayfasından ulaşabilirsiniz.

Eğitim Danışmanlarımız, Amerika Birleşik Devletleri’nde yükseköğrenim görmek isteyen kişilere ücretsiz, kapsamlı, doğru ve tarafsız eğitim danışmanlığı hizmeti sunmaktadırlar. Eğitim Danışmanlığı Birimimiz temelde iki amaca yönelik faaliyet göstermektedir:

  • Fulbright Eğitim Komisyonu’nun farklı seviyelerde ve alanlarda verdiği bursların Türkiye genelinde tanıtılması
  • Lisans veya lisansüstü eğitimlerine Amerika’da devam etmek isteyen bireylere Amerikan eğitim sistemi, Amerikan okullarına başvuru süreci, okul profilleri ve okullara başvuru aşamasında alınması gereken standart testlere yönelik kapsamlı, doğru ve tarafsız bilginin verilmesi

Bu bağlamda lisans veya yüksek lisans düzeyinde Amerika’da eğitimlerine devam etmek isteyen bireyler okul araştırması, sınavlara hazırlık veya başvuru materyalleri hazırlama gibi konularda danışmanlık hizmeti alabilmek için telefon, e-posta veya randevu alarak yüz yüze görüşme yoluyla Komisyonumuzun Ankara Merkez Ofisi ile İstanbul İrtibat Ofisi’ndeki Eğitim Danışmanlarımıza ulaşabilir ve gerekli desteği alabilirler.

Eğitim Danışmanlığı Birimimiz, her akademik yıl Komisyonumuzun Ankara Merkez Ofisi ile İstanbul İrtibat Ofisi’nde veya Türkiye’nin farklı köşelerinde bulunan üniversitelerde Fulbright Burs Programları ve Amerika’da eğitim başta olmak üzere farklı konular üzerinde seminerler düzenlemektedir. Bu seminerlerin konusu, yeri, gün ve saatleri ile ilgili detaylı bilgiye ise websitemizde bulunan Etkinlik Takvimi üzerinden ulaşabilirsiniz.

Seminer konularımızı altta görebilirsiniz.  

  • Amerika’da Eğitim ile ilgili Bilgilendirme Seminerleri:

Amerikan Eğitim Sistemi, Sınavlar (TOEFL-SAT-ACT-GRE-GMAT), Amerika’da Lisans Eğitimi, Amerika’da Lisansüstü Eğitim, İngilizce Eğitimi, Staj, Sertifika Programları ve diğer eğitim olanakları

  • Etkili Niyet Mektubu Yazma Seminerleri
  • Mülakat Teknikleri Semineri
  • Milli Eğitim Bakanlığı bursiyerlerine yönelik “Okullara Başvuru Süreci ile ilgili Bilgilendirme Seminerleri”
  • Amerika’ya Gidiş Öncesi Oryantasyon Seminerleri

Hem Ankara Merkez hem de İstanbul İrtibat Ofisimiz’de Amerikan eğitim sistemi, Amerikan okullarının profilleri veya uygulanan standart sınavlar ile ilgili öğrencilerin yararlanabileceği kaynaklarla donatılmış birer kütüphanemiz bulunmaktadır. Öğrenciler yine randevu alarak bu kitapları, dergileri veya broşürleri ofislerimizde inceleyebilirler. Okullara başvuru aşamasında alınması gereken sınavlara yönelik olan çalışma kitaplarımız ise, öğrencilere çalışmaları için iki hafta süre ile ödünç verilebilmektedir.