Front populaire

1936 ile 1938 yılları arasında Fransa'da yönetimi elinde tutan koalisyon hükûmeti

Front populaire (Türkçe anlamı: Halk cephesi) Fransa'da Üçüncü Fransız Cumhuriyeti döneminde birden fazla solcu partinin bir araya gelerek oluşturduğu ve ülkeyi 1936 yılından 1938'e değin yöneten bir koalisyondur.

Front populaire, genellikle dönemin başbakanı Léon Blum ile anılmaktadır. Bu dönemde 15 günlük ödenekli tatiller ve haftalık çalışma süresinin 40 saate indirilmesi gibi bazı sosyal reformlar yürürlüğe konmuştur. Bunun dışında Fransa Bankası ve Fransız demiryolları bu dönemde kamulaştırılmaya başlanmıştır. SNCF, bu çabaların bir sonucu olarak doğmuştur.

Kabine değiştir