Franz de Paula Adam von Waldstein

Avusturyalı asker, kaşif, bitki ve doğa bilimci

Franz de Paula Adam Norbert Wenzel Ludwig Valentin von Waldstein (14 Şubat 1759 - 24 Mayıs 1823) Avusturyalı asker, kaşif, bitki ve doğa bilimci. Bitki bilim mahlası Waldst.'dir.[1]

Kont Franz Adam Waldstein'in, Josef Lanzedelli (ö. 1832) tarafında yapılan litografisi

Soylu Waldstein ailesinin bir üyesi olan Kont Emanuel Philibert von Waldstein-Wartenberg (1731–1775) ve eşi Maria Anna Theresia von Liechtenstein'ın üçüncü oğlu olarak Viyana'da doğdu. Küçük kardeşi Kont Ferdinand Ernst Gabriel von Waldstein (1762–1823) Ludwig van Beethoven'in koruyucusu olarak bilinir.

Waldstein, Karolina Ferdinandi (1777-1844) ile evlendi. Asker olarak, Osmanlı İmparatorluğu ve Rus İmparatorluğu'na karşı Habsburg seferlerinde yer aldı.

1789'dan itibaren Pál Kitaibel ile Macaristan florası üzerinde çalıştı. Kitaibel ile birlikte Descriptiones et icones plantarum rariorum Hungariae ("Macaristan'ın nadir bitkilerinin açıklamaları ve resimleri"; MA Schmidt, Viyana, üç cilt, 1802-1812) adlı eseri yazdı.

1814'te Waldstein, Bavyera Bilimler ve Beşeri Bilimler Akademisi üyeliğine atandı. Waldsteinia cinsi ve Campanula waldsteiniana türü onuruna adlandırılmıştır.

KaynakçaDüzenle

Harici bağlantılarDüzenle