Fotovoltaik

Güneş'ten elektrik elde etme yöntemi
Mafate Marla solar panel dsc00633.jpg

Fotovoltaik, güneş pilleri ya da dizinleri sayesinde ışık kaynağından, çoğu zaman Güneş'ten, elektrik elde etme yöntemidir. Fotovoltaik aynı zamanda bu konuda yapılan çalışmalara verilen genel bir addır.

Fotovoltaik elektrikDüzenle

Kristalin güneş hücresindeki alt tabaka kısmı, P tipi materyallerden (örneğin alüminyum, galyum, indiyum) bir tanesi ile kaplanarak yeşil boşlukları oluşturmaları sağlanır. N tipi üst tabaka ise fosfor, arsenik veya antimon gibi gezgin elektronlar yaratan kimyasallarla kaplanır. Burada amaç, elektronların üzerine düşen ışığın, bu elektronları P bölgesi olan alt tabakaya doğru harekete geçirmeleridir. Bu elektronlar, güneş hücresindeki çizilen yollardan veya kısa devrelerle bu iki tabakayı birbirinden ayıran bariyer üzerinden hareket edebilirler. Fotovoltaik devre doğru ve düzgün olarak yapılandırılmış ise bu elektronlar devreyi çizilen yollardan tekrar N bölgesine doğru tamamlar ve elektriği bu sayede üretirler. (kaynak: deparsolar)

Dünyada bu alanda kurulmuş birçok fakülte vardır.[1][2] Son yıllarda fotovoltaik hücrelerin üretiminde artış olmuştur.[3][4][5] Bu teknoloji kullanılarak üretilen elektrik 5,6 GWp'den fazladır.

KaynakçaDüzenle

Dış bağlantılarDüzenle