Foton kuşağı

Foton kuşağı, resmi olmayan kuruluşlar tarafından varlığı ortaya atılan ve M45 Ülker Takımyıldızı ile birlikte Güneş Sistemi'nin de içinde bulunduğu sanılan hayali bir kuşaktır.

Köken bilimiDüzenle

İnanılışa göre Maya Takvimi'nin bittiği Aralık 2012 tarihini müteakiben, Dünya uygarlığının yeni bir boyuta gireceği sanılır ve girilen bu yeni boyutun düşünebilen canlılara, farklı yetenekler ve farklı fikirler kazandıracağı ileri sürülür. Belirli zaman dilimlerinde, insanoğlunun kurduğu düzenin artık işe yaramayacağı, birçok insanın yeni fikirlerle öne atılacağı bir düşünce birliğinden bahsedilmektedir. Barış ve huzurdan bahsedildiği; anlayış tarzlarından, kültürel yapıya, ekonomik değişimden, özgürlüklere yeni bir boyut kazandıracağı 'inancını' kapsayan, bu düşünce birliğinin oluşacağını bekleyen kişilerin tanımladığı bir kuşak olarak da görülebilir. Öte yandan Nibiru adı verilen gezegenin ise yine bu tarihte Dünya'ya yaklaşıp yeni olaylara sebep olacağı savunulur ki bu çevreden 'başka' inanışlarca; Kıyamet, Foton kuşağının getirisi olan yeni boyut olarak tanımlanır. Bu inançlarca da Tanrı'nın insanları aslında yok etmeyeceği, Kıyamet Günü'nün acı vem ölüm olmadığı, onlara bir bilinç devrimi yaşatarak, her açıdan gelişmiş toplumlar olarak hayatlarına devam edebileceklerine inanan tüzel kişilerce adlandırılan ve bu düşünce yapısının bir ürünü olarak benimsendiği gözlenmektedir. Ayrıca öne atılan tarihte güneş patlamalarının yaşanacağı ve dünyadaki canlıların genetik yapılarının değişime uğrayacağı, süre gelen olayların ise dünya üzerindeki büyük elektrik kesilmeleri ile başlangıç alacağı tezini öne sürerler.

Gözlem tarihçesiDüzenle

Foton kuşağı ilk kez ingiliz astronom Edmund Halley (1656-1742) yılında Pleiades takımyıldızlarını kuşatan gazımsı bir kuşak olarak gözlendi. Fredrick Wilhelm Bessel ise foton kuşağının dönüş hızını her bir yüzyılda 5,5 derece saniye olarak keşfetmiştir. Jose Comas Sol Pleiades takımyıldızındaki güneş sistemlerini keşfetti. Paul Otto Hesse tarafındansa foton kuşağının kalınlığını 2000 ışık yılı olarak saptadı. Güneş sistemi, her 25.860 yılda bir Pleiades çevresinde bir tur dönmektedir. Yaklaşık olarak her 12.500 yılda bir güneş sistemi bu foton kuşağının içine girmektedir. Güneş sisteminin foton kuşağının içindeki yolculuğu 2000 sene kadar sürer. Yani, foton kuşağından çıktıktan sonra tekrar foton kuşağına girmek için 10.500 yıl geçmektedir. Bu devrelerin alt devreleri de vardır ama üst devre 206 milyon yıl sürer.

Foton kuşağının kendisinin de aurası vardır. İlk aura katmanına (enerji seviyesine) 1962 yılında dünya ve tüm güneş sistemine girmiş durumdadır. Günümüzde Dünya, foton kuşağının düşük enerjili ilk kısmının içinde bulunmaktadır. Dünya, ikinci enerji seviyesine ise 1987 yılında girmiştir. 2012 yılında üçüncü enerji seviyesine girmesi sırasında 110-144 saat (5-6 gün) boyunca karanlıkta kalması beklenmetir.[kaynak belirtilmeli] Üçüncü enerji seviyesine (foton kuşağının kendisinin bulunduğu esas enerjili kısım) girildiğinde ise karanlık sona erecek ve artık hiç gece olmayacaktır. Sırasıyla:

1. gün: 21 Aralık 2012'de kör bölgeye giriş, tüm canlıların beden tipinin değişmesi, hiçbir elektrik aygıtının çalışmaması, tam karanlık
2. gün: Atmosfer basıncının düşmesi, herkesin kendisini şişmiş hissetmesi, Güneş'in yeterli ısıtamaması, dünya ikliminin soğuması (buzul çağı soğuğu)
3.-4. gün: Atmosferin şafak vakti gibi sönük bir ışıkla aydınlanması, foton etkisinin başlaması, foton enerjili aygıtların çalışabilir hale geçmesi, yıldızların yeniden gökyüzünde belirmeleri.
5.-6. gün: 24 saatlik gündüz devresine giriş, kör bölgeden çıkıp ana foton kuşağına giriş, tüm canlıların güçlenip zindeleşmeleri, dünya ikliminin ısınması, foton ışınıyla çalışan gemilerin uzayda yolculuk yapmaya başlaması, telepati, telekinezi gibi psişik yeteneklerin ortaya çıkışı (uyanış, süperbilinç).

Foton kuşağı dünyadaki tüm yaşam için çok büyük bir faydası olan, yüksek enerjili fotonlardan oluşan devasa bir kemerdir. Güneş sistemimiz bu kuşağa girdiği zaman tekrar çıkması 2000 sene sürecektir. Foton Kuşağı (Manaşik Halka) kendi etrafındaki dönüşünü 25.860 yılda bir tamamlamakta ve güneş sistemi her bir 10.500 yılda bir foton kuşağına girmektedir. Foton kuşağı torus şeklinde (araba lastiği biçiminde) bir kemer ve bunun kalınlığı (çapı değil, kemerin kalınlığı) 2000 ışık yılıdır. Elektrikli hiçbir aygıt, foton kuşağına girildikten sonra hiçbir şekilde çalışmamaktadır.

Dış bağlantılarDüzenle