1660 yılında New York (o zamanki adıyla "New Amsterdam"). Adanın ucundaki bölge Fort Amsterdam'ı göstermektedir.

Fort Amsterdam, New York'un Hollanda ve Britanya egemenliği altında bulunduğu 1625-1790 arası dönemde Manhattan'ın güney ucunda yer alan bir üs. Fort James, Fort Willem Hendrick, Fort William Henry, Fort Anne ve Fort George adlarını da kullanmış olan birimin varlığı Amerikan Devrimi'yle sona ermiştir.

Üs Long Island Muharebesi sırasında sekiz kez el değiştirmiştir.