Fors majör

Fors majör, ticari anlaşmalarda bulunan; anlaşmanın taraflarını kendi iradeleri ve kontrolleri dışında oluşan şartlar altında anlaşmanın tek taraflı veya çift taraflı fes edilme şartlarını açıkça belirterek mücbir sebepleri açıklayan maddeye denir. Bu madde genellikle, savaşları, grevleri, doğal afetleri, yeni hükûmet kararlarını, hükûmet darbelerini, fors majör olarak belirtir.