Foederati

Roma İmparatorluğu'nun askeri ve diplomatik açıdan Cermen müttefikleri

Foederatus (İngilizce telaffuz: [ˌfɛdəˈreɪtəs] İngilizce; pl. foederati İngilizce telaffuz: [ˌfɛdəˈreɪtaɪ]) Antik Roma'nın askeri yardım karşılığı bazı menfaatler sağladığı birçok uzaktaki milletlerden herhangi birine verilen isim. Özellikle Roma İmparatorluğu'nda bu terim, sıklıkla imparatorluk içerisine yerleşmelerine izin verilen çeşitli büyüklükteki "barbar" paralı asker grupları için de kullanılırdı.

Dış bağlantılar değiştir