Fizzles

Samuel Beckett İngilizce "fizzles" (başarısızlıklar) sözcüğünü 1973 - 1975 yılları arasında yazdığı sekiz düzyazı metni tanımlamak için kullanmıştır.

Çoğunluğu adsız olan fizzles numaraları veya ilk birkaç sözcüğüyle tanımlanır:

  • Fizzle 1 [He is barehead] (O dazlaktır)
  • Fizzle 2 [Horn came always] (Boynuz her zaman geldi)
  • Fizzle 3 Afar a Bird (Uzakta Bir Kuş)
  • Fizzle 4 [I gave up before birth] (Doğumdan önce vazgeçtim)
  • Fizzle 5 [Closed place] (Kapalı yer)
  • Fizzle 6 [Old earth] (Eski Dünya)
  • Fizzle 7 Still (Hâlâ)
  • Fizzle 8 For to end yet again (Yine bitmek için)

Beckett Hâlâ dışında tüm fizzles metinlerini Fransızca yazmış ve daha sonra İngilizceye çevirmiştir.